H2 is in staat om de Nrf2 te activeren.

 

Oxidatieve stress wordt beschreven als celschade veroorzaakt door vrije radicalen of onstabiele moleculen, die uiteindelijk een gezonde functie kunnen beïnvloeden.

Het menselijk lichaam creëert vrije radicalen om bacteriën en virussen te neutraliseren. Echter, externe factoren zoals zuurstof, vervuiling en straling, kunnen vaak ook vrije radicalen produceren. Oxidatieve stress is geassocieerd met tal van gezondheidsproblemen. 

Nrf2 is een eiwit dat niveaus van oxidatieve stress detecteert en de cellen in staat stelt zichzelf te beschermen tegen interne en externe factoren. Effecten van Nrf2 

 

Nrf2 -hoofdschakelaar- regulator signaal moleculen functie.

 

Het lichaam wordt dagelijks blootgesteld aan allerlei oxidanten. Gelukkig beschikken we over een ingenieus anti-oxidantsysteem waardoor een groot gedeelte van de vrije radicalen op een geordende manier onschadelijk wordt gemaakt. Bij het ouder worden neemt de oxidatieve stress in het lichaam van nature toe. Enerzijds omdat het lichaam meer vrije radicalen produceert en anderzijds omdat het lichaamseigen anti-oxidantsysteem minder goed functioneert.

 

De toename aan oxidatieve stress wordt in verband gebracht met verschillende ouderdomsgerelateerde aandoeningen, waaronder diabetes type 2, de ziekte van Alzheimer en hart- en vaatziekten.

 

Het lichaamseigen anti-oxidantsysteem wordt voor een belangrijk gedeelte gereguleerd door de transcriptiefactor nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2). In de cel zit deze transcriptiefactor gekoppeld aan het eiwit Keap1 (Kelch-like ECH-associated protein). Zodra er een verhoogde concentratie vrije radicalen gedetecteerd wordt, koppelt het Keap1 los en verplaatst Nrf2 zich naar de celkern waar het zich bindt aan het DNA. Nrf2, kan de balans in het lichaam herstellen. 

 

H²Effecten Rrf2

 

De energiecentrales in de cel, mitochondriën, zijn voor hun functie tevens sterk afhankelijk van Nrf2. Bij het produceren van energie, adenosine trifosfaat (ATP), worden er immers vrije radicalen geproduceerd. Een ophoping van deze stoffen in mitochondriën leidt tot een verminderde energieproductie. Door Nrf2 te stimuleren, maakt het lichaam meer mitochondriën aan en is het beter in staat om de gevormde vrije radicalen op te ruimen. Bij het ouder worden neemt de activiteit van Nrf2 af, waardoor de oxidatieve belasting toeneemt.