Hoe precies werkt H2 en o2

Het helpt het lichaam virussen, bacterieën, schimmels, gisten en protozoen te vernietigen. Het lichaam van zware metalen en chemicalien te ontgiften.

  • Waterstof onderdrukt vooral de meest destructieve van alle vrije radicalen, de hydroxylradicaal (zuurstofatoom en één waterstofatoom). 
  • In tegenstelling tot andere zeer effectieve antioxidanten laat H2 (waterstof) geen geoxideerde stoffen achter die uitgescheiden moeten worden. Het wordt eenvoudigweg gecombineerd met zuurstof en zo ontstaat water dat het lichaam makkelijk verlaat.
  • Bovendien neutraliseert H2 het peroxynitrietanion (ONOO) en voorkomt het de vorming van stikstofradicalen (NO), die gevaarlijk zijn voor de celstructuren en belangrijke enzymen.
  • Er ontstaat een verhoogd zuurstofgebruik (meer zuurstof in het vuur blazen heeft een effect).
  • Moleculaire waterstof is veelbelovend bij de behandeling van de belangrijkste niet-infectieziekten.
  • Niet omdat het een krachtige antioxidant is, maar juist omdat het een zeer zwakke antioxidant is die alleen de slechteriken (zie de rol van Nrf2) aanvalt. Zo is waterstof effectief en veilig. Het is bovendien een zwakke pro-oxidant die, net als sporttraining, de hoeveelheid vrije radicalen licht verhoogt, een brandstofbron in de mitochondriën (cel) genoemd ATP.

  • ATP is een brandstofbron in de cel. Het stimuleert de output van energie zodat er meer ATP-equivalenten of andere vormen van energie beschikbaar zijn die gebruikt kunnen worden. Je voelt je helderder en meer wakker in je hoofd.

 

Veel chronische ziektes ontstaan door chronische of laaggradige ontstekingen al dan niet veroorzaakt door een tekort/ defect in het verwerken van stikstof.

Stikstof kunnen we o.a. bepalen in het bloedbeeld (ureumwaarde) de NO/ONOO circel.