Omdat we de machines zo betaalbaar mogelijk willen houden en er bij aanschaf een gedegen uitleg wordt gegeven is eventuele naservice altijd telefonisch. Service aan huis is alleen mogelijk vanaf €150 voorrijkosten.

Bij aanschaf van de Aqua2Heal ontvangt u per mail de gebruiksaanwijzing en het onderhoudsadvies. Deze zijn ook te raadplegen op onze website.

 

Medische Disclaimer

De uitspraken op deze website zijn niet beoordeeld, noch goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of enig andere overheidsinstantie, medische organisatie of farmaceutisch bedrijf.

De verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd of goedgekeurd door de FDA, AMA, ATF, CIA, CDC, DEA, DHS, DOE, EPA, FCC, FEC, FBI, FTC, ICC, INS, IRS, NIH, NSA, OGA, WHO, ENZ.
~ Ga er gewoon van uit dat wat we te zeggen hebben, niet is goedgekeurd door ENIGE overheidsinstantie, medische organisatie of farmaceutisch bedrijf.

Producten zijn niet bedoeld om enige ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Als u zwanger bent, borstvoeding geeft, medicijnen gebruikt of een medische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u onze producten gebruikt.

De informatie op deze site is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als vervanging voor advies van uw arts of andere zorgverlener of enige informatie op of in een productlabel of verpakking.

U mag de informatie op deze site niet gebruiken voor diagnose of behandeling van enig gezondheidsprobleem of voor het voorschrijven van medicijnen of andere behandelingen.

Raadpleeg altijd een arts voordat u met een dieet, lichaamsbeweging of suppletie-programma begint, voordat u medicijnen gebruikt of als u een gezondheidsprobleem heeft of vermoedt.

U mag niet stoppen met het innemen van medicijnen zonder eerst uw arts te raadplegen.

Aangezien individuen verschillen, zullen de resultaten ook verschillen. Ook al gebruiken we ALLEEN natuurlijke ingrediënten, raadpleeg altijd uw arts voor de risico's die verband houden met voedingssupplementen en uw specifieke gezondheidsproblemen en / of allergieën.

Om juridische redenen moeten we vooraf vermelden dat de Aqua2Heal nog niet is gedefinieerd als een medisch hulpmiddel en daarom wettelijk niet kan worden aanbevolen voor menselijk gebruik.

Zie deze link voor meer informatie.

Legaal gebruik zou zijn voor planten, vissen, vogels en andere zoogdieren.

Honderden wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat het voor planten en dieren veilig is om te drinken en te ademen . 

Huidige onderzoeken bewijzen dat mensen dezelfde voordelen hebben die zijn bewezen bij planten en dieren. 

Opmerking: een studie van alle onderzoeken (ook bij mensen) laat GEEN negatieve bijwerkingen van waterstof zien, alleen positieve voordelen.  

 

Opmerking: geen van studies naar waterstof therapie (ook die studies op mensen gericht) toont enig negatief effect van waterstof, alleen positieve effecten. Dat neemt niet weg dat het gebruik van de Aqua2heal geheel op eigen risico geschiedt. Wij doen geen medische claims. Wij voorzien slechts in een plaats waar u meer kunt leren over waterstof therapie en wij delen de ervaringen van andere mensen.

 

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden Waterstof therapie©

Hoewel aan deze site uiterste zorg is besteed wat betreft tekst en vormgeving, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor onjuiste of onvolledige informatie.

Deze site geeft alleen informatie, geen advies. De therapeut/coach die op deze site staan, is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve toepassing van de op deze site geschreven informatie. Breng van elke therapie die u ondergaat, altijd uw huisarts of regulier therapeut daarvan op de hoogte.

Voor Waterstof therapie als paramedisch natuur-geneeskundig therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van de complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

De Waterstof therapie staat voor het leveren van complementaire zorg, dat wil zeggen aanvullende zorg en geen zorg die de reguliere geneeswijzen of therapeutische behandelingen op welke wijze dan ook zou willen of pogen buiten te sluiten.

De methoden waarmee wordt gewerkt staan bekend als zeer effectief en pijnloos voor het verhelpen van de meest uiteenlopende klachten en problemen. Het toepassen van de methoden door de cliënt of door mij is volledig voor verantwoordelijkheid van de cliënt. Ik ben niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens of na een sessie, training, cursus, lezing, workshop of coaching. Er wordt geen medisch advies gegeven. Iedere uiting op dit gebied dient te worden gezien als de persoonlijke mening van mijzelf. De cliënt is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid.

Besluiten met betrekking tot het al dan niet inwinnen van medisch advies, het volgen van een behandeling en of het innemen van medicijnen zijn dan ook altijd de volledige verantwoordelijkheid van de cliënt. 

 

Privacyverklaring

Waterstof therapie is gevestigd te Medemblik 1671HP aan het Achtereiland en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Waterstoftherapie.nl is te bereiken onder info@waterstoftherapie.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waterstof therapie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Afhandelen van je betaling

  • Sturen van de nieuwsbrief

  • Je te kunnen mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan: Maken en plannen van afspraken, voor consulten. Contact met je opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier

  • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • Praktijk Waterstof therapie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst niet aan je leveren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waterstof therapie gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. 

Gegevens aan derden

Waterstof therapie verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@waterstoftherapie.nl 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waterstoftherapie.nl 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waterstof therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-04-2021